Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Καταγραφή στοιχείων των απομακρυσμένων περιοχών της ΠΕ Κοζάνης προκειμένου να ενημερωθούν οι νέοι 15-30 ετών για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Καταγραφή στοιχείων των απομακρυσμένων περιοχών της ΠΕ Κοζάνης προκειμένου να ενημερωθούν οι νέοι 15-30 ετών για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα

Άμεση ήταν η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων για τη συγκέντρωση στοιχείων  και εκπόνηση καταστάσεων που αφορούν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές του Νομού Κοζάνης προκειμένου να ενημερώνονται οι νέοι 15-30 ετών για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα.

Συγκεκριμένα σε απάντηση του θέματος συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων με τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πλέον απομακρυσμένων κοινοτήτων ή Δήμων της ΠΕ Κοζάνης, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση των Νέων 15-30 ετών των περιοχών αυτών για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα, το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας καταρτισμένους Πίνακες με όλα τα στοιχεία που αφορούν σε απομακρυσμένες περιοχές της ΠΕ Κοζάνης, όπως αυτές καθορίζονται από τις παρακάτω οδηγίες:

 

  • Η υπ.αριθμ.: 75/268/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 18/04/1975 περί της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές
  • Η υπ.αριθμ.: 85/148/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 29/01/1985 για την τροποποίηση της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα).

 

Οι Πίνακες  καταρτίσθηκαν για τις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα:

  • Ονομασία Κοινότητας
  • Υπεύθυνος Επικοινωνίας
  • Ιδιότητα υπεύθυνου επικοινωνίας
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Email επικοινωνίας.

Η ενέργεια αυτή συνάδει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της Επικουρικότητας για ειδική βοήθεια στους Νέους και αποσκοπεί στη σωστή ενημέρωση και στην υποστήριξη των Νέων με τη δυνατότητα εύρεσης και χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων προώθησης στην εργασία.