Πανεπιστημιο Δυτικής Μακεδονίας

Η ΠΕ Κοζάνης στηρίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο έργο της μετεγκατάστασής του στην νέα Πανεπιστημιούπολη στη Ζ.Ε.Π., μέσω χρηματοδότησης εργασιών μετακόμισης ύψους 150.000 ευρώ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕ Κοζάνης στηρίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο έργο της μετεγκατάστασής του στην νέα Πανεπιστημιούπολη στη Ζ.Ε.Π., μέσω χρηματοδότησης εργασιών μετακόμισης ύψους 150.000 ευρώ

Η ΠΕ Κοζάνης στηρίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο έργο της μετεγκατάστασής του στην νέα Πανεπιστημιούπολη στη Ζ.Ε.Π.

Την υποβολή για ένταξη προς χρηματοδότηση στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου «Μετεγκατάσταση Διοικητικών Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών Δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης» με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της 12ης Ιουλίου 2022 η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια.

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση μέρους της μετεγκατάστασης του Πανεπιστημίου προς τις νέες εμβληματικές υποδομές στη ΖΕΠ, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία της μεταφοράς και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα τα οποία δεσμεύουν το Πανεπιστήμιο.

Οι προς μεταφορά δομές του Πανεπιστημίου βρίσκονται σήμερα σε 4 μισθωμένα και 2 παραχωρημένα κτίρια στην πόλη της Κοζάνης και σε διάφορα ιδιόκτητα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου στα Κοίλα Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου αφορά σε μέρος του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και θα καλυφθεί από χρηματοδοτικά εργαλεία που θα αναζητήσει το Πανεπιστήμιο.

Η μεταφορά αφορά τόσο σε ξενοδοχειακό όσο και σε εργαστηριακό εξοπλισμό, με τον τελευταίο να απαιτεί εξειδικευμένα συνεργεία αποξήλωσης και επανατοποθέτησής του.

Η μετεγκατάσταση του Πανεπιστημίου αποβλέπει στην άμεση ενίσχυση και βελτίωση του έργου του, δημιουργώντας νέες προοπτικές εξέλιξης και αναβάθμισής του.

Η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και αναγνωρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του, αφού αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς εταίρους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής.