Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ” ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ” ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1221530

ΑΦΜ

100587400

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ820359

Αριθμός ΓΕΜΗ

146222136000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6946330261
Email

s_mavromati@hotmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Αριθμός

21

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.297025

Γεωγρ. μήκος

21.794417

31 Κατασκευή επίπλων

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.02.10 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.02.10.01 Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; ‘Οχι

Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

Α/Α 212 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Επιλέξτε μονάδα Άλλο

Εισάγετε τη μονάδα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Κινητήρια

11.194

Θερμική

8.2

Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

65.33

Αρ. ορόφων

0

Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

Ύπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Ναι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ” ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (σε μορφή pdf)

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-sofia-mayromati