Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΑΦΟΙ Π ΛΕΟΝΙΔΑΚΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΑΦΟΙ Π ΛΕΟΝΙΔΑΚΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1279496

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΦΟΙ Π ΛΕΟΝΙΔΑΚΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ

091638782

Αριθμός ΓΕΜΗ

123377436000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΖ787556

Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2461091238

Email

info@itechenergy.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.174655

Γεωγρ. μήκος

21.391466

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

11.04

Θερμική

30

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; ‘Οχι

Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

ΧΑΜΗΛΗ ΟΧΛΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

Αρ. εργαζομένων: < 10

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΑΦΟΙ Π ΛΕΟΝΙΔΑΚΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-afoi-p-leonidaki-k-sia-oe-1279496