Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΕΝΤΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ (Αριθμός Γνωστοποίησης 1271035 ver. 1)

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΕΝΤΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ (Αριθμός Γνωστοποίησης 1271035 ver. 1)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1271035 (ver. 1)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΤΕΝΤΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

ΑΦΜ

801496897

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΑΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ826350

Αριθμός ΓΕΜΗ

157993236000

Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2461023413

Email

kourasnik@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

5ο ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.2

Γεωγρ. μήκος

21.4

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.92.22 Κατασκευή μουσαμάδων (καλυμμάτων εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ), εξωτερικών προπετασμάτων (τεντών) και σκίαστρων ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)

13.92.22.02 Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόμοιων ειδών

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

37.75

Θερμική

17.5

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

5000

Επιλέξτε μονάδα Άλλο

Εισάγετε τη μονάδα

T.M

Αρ. εργαζομένων: < 10

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΤΕΝΤΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ (Αριθμός Γνωστοποίησης 1271035 ver. 1) (σε μορφή pdf)

gnostopoiisi-leitoyrgias-metavoli-tentoeyropaiki-dimitriadis-1271035-1