Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΗ Ε Ε” Μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και τυποποίησης γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων-Υπηρεσία παροχής παστερίωσης και συσκευασίας προϊόντων γάλακτος

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΗ Ε Ε” Μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και τυποποίησης γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων-Υπηρεσία παροχής παστερίωσης και συσκευασίας προϊόντων γάλακτος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1094407 (ver. 5)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΗ Ε Ε

ΑΦΜ

800599471

Αριθμός ΓΕΜΗ

011464536000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΖ 792186

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6974934067

Email

info@avramidisfamily.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ ΒΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθμός

6 ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Κ.

50100

Θέση

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.275269

Γεωγρ. μήκος

21.712482

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και τυποποίησης γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων-Υπηρεσία παροχής παστερίωσης και συσκευασίας προϊόντων γάλακτος

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

143.12

Θερμική

175.82

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΗ Ε Ε” Μονάδα επεξεργασίας γάλακτος και τυποποίησης γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων-Υπηρεσία παροχής παστερίωσης και συσκευασίας προϊόντων γάλακτος (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-metavoli-galaktokomeio-aygi-e-e-1094407-005