ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1298377

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΑΦΜ

094067083

Αριθμός ΓΕΜΗ

011678736000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΤΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΖ292540

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6979006304

Email

atertis@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Αριθμός

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.23378

Γεωγρ. μήκος

21.56712

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σε μορφή pdf)

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1298377