ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1294657

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΦΜ

099132753

Αριθμός ΓΕΜΗ

26583940000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΗ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΚ968602

Εκδίδουσα αρχή

Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6978898090

Email

varnas.sa@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

Θέση ”Χούσιου”-Εκτός οικισμού Αηδονοχωρίου Δήμου Βοϊου ΠΕ Κοζάνης

Αριθμός

Τ.Κ.

50001

Θέση

Θέση ”Χούσιου”-Εκτός οικισμού Αηδονοχωρίου Δήμου Βοϊου ΠΕ Κοζάνης

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.314119

Γεωγρ. μήκος

21.366984

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

 

Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

46211100: ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, 46211104: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΜΙΓΔΑΛΙΟΥ, 46211400: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Μέγεθος δραστηριότητας

Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m3

4000

Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m3

4000

Αρ. εργαζομένων

< 10

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών (σε μορφή pdf)

gnwstopoiisi-leitoyrgias-apothikeysi-dianomi