Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ” ΣΙΔΕΡΑ – ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ” ΣΙΔΕΡΑ – ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1309073

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ

ΑΦΜ

078556794

Αριθμός ΓΕΜΗ

011117836000

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΜ 854038

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6945424446

Email

kokkaliarisd@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

1ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΕΛΕΑΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.304477

Γεωγρ. μήκος

21.808404

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

(για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

Τάξη NACE

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

Τάξη NACE

46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΣΙΔΕΡΑ – ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ” ΣΙΔΕΡΑ – ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1309073.000