Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ” ΚΑΦΕΣ, ΧΥΜΟΙ, ΝΕΡΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ” ΚΑΦΕΣ, ΧΥΜΟΙ, ΝΕΡΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ)

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1319286

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

ΑΦΜ

113288007

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΖ789832

Αριθμός ΓΕΜΗ

 

Εκδίδουσα αρχή

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6986185609

Email

niopliasch@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός

ΠΗΓΑΔΙΑ

Αριθμός

0

Τ.Κ.

50300

Θέση

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.318124

Γεωγρ. μήκος

21.556356

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

(για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

Τάξη NACE

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών

Τάξη NACE

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Τάξη NACE

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

Τάξη NACE

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

Τάξη NACE

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

ΚΑΔ δραστηριότητας

4671

Τάξη NACE

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

ΚΑΔ δραστηριότητας

4778

Τάξη NACE

Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΚΑΦΕΣ,ΧΥΜΟΙ,ΝΕΡΑ,ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ,ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ,ΤΡΟΦΙΜΑ,ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ,ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ,ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ)

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ” ΚΑΦΕΣ, ΧΥΜΟΙ, ΝΕΡΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) (σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1319286.000

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ”