Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Δ Κ Μ ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ” ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Δ Κ Μ ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ” ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1259293 (ver. 1)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

Δ Κ Μ ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ

ΑΦΜ

998675990

Αριθμός ΓΕΜΗ

010866636000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επώνυμο

ΓΚΟΓΚΟΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΗ291627

Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6981446847

Email

gkogkosp@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

ΒΙΠΕ ΚΑΣΛΑΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.307518

Γεωγρ. μήκος

21.824773

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.89.13 Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών

10.89.13.01 Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Δ Κ Μ ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ” ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1259293.001