ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ” Προμήθεια, επεξεργασία, εμποτισμός, τεμαχισμός, παραγωγή προιόντων ξυλείας

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ” Προμήθεια, επεξεργασία, εμποτισμός, τεμαχισμός, παραγωγή προιόντων ξυλείας

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1262075 (ver. 2)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΞΥΛΟΥ

ΑΦΜ

094378137

Αριθμός ΓΕΜΗ

010835936000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

Μιχαήλ Χλιάπας

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Χ894764

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. Κοζάνης

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2461026289

Email

info@xliapas.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

Εκτός σχεδίου

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.29695166408

Γεωγρ. μήκος

21.85776596312

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Προμήθεια, επεξεργασία, εμποτισμός, τεμαχισμός, παραγωγή προιόντων ξυλείας

 

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ” Προμήθεια, επεξεργασία, εμποτισμός, τεμαχισμός, παραγωγή προιόντων ξυλείας (σε μορφή pdf)

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1262075.002