ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Νέα “ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Νέα “ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1282160

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΑΦΜ

050721470

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΖ793710

Αριθμός ΓΕΜΗ

011173036000

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6973328395

Email

peguin@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Εορδαίας

Οδός/Θέση

2 ΧΛΜ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50200

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.5355

Γεωγρ. μήκος

21.6858

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.25.12 Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων

31 Κατασκευή επίπλων

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.01.11 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και
καταστήματα

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σε μορφή pdf)

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1282160