Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “VISUALL ΙΚΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “VISUALL ΙΚΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1291171

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

VISUALL ΙΚΕ

ΑΦΜ

801936810

Αριθμός ΓΕΜΗ

166582136000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΜΑΡΙΟΣ

Επώνυμο

ΖΕΥΚΛΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΗ789510

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6955557164

Email

marioszefklis@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΑΔΑ / ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Αριθμός

0

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.261397

Γεωγρ. μήκος

21.543767

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

2018

Τεύχος

Δ

Αριθμός τεύχους

114

Εντός πολυώροφης οικοδομής Ναι

Κανονισμός συνιδιοκτησίας Όχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.29 Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.29.03 Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών

 

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “VISUALL ΙΚΕ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-nea-visuall-ike-1291171