Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Νέα “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ” Συσκευασία Μελιού Δήμος Κοζάνης

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Νέα “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ” Συσκευασία Μελιού Δήμος Κοζάνης

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1344036

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

 

Συνημμένα:

Η Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Νέα “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ” Συσκευασία Μελιού Δήμος Κοζάνης (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-nea-aggelidis-1344036