Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΡΤΑΣ” ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΡΤΑΣ” ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1280752

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Εγκατάσταση σε περιοχή, που από ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ καθορίζεται γενική κατηγορία χρήσεων γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας (παρ. 3 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΡΤΑΣ

ΑΦΜ

046209532

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΡ332863

Αριθμός ΓΕΜΗ

011673836000

Εκδίδουσα αρχή

Α. Τ. ΒΟΪΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6944714784

Email

tsiartasnikos@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Αριθμός

13

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.26136

Γεωγρ. μήκος

21.54816

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ) ΜΕΧΡΙ 400.00 τ.μ. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ)

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

2021

Τεύχος

Δ

Αριθμός τεύχους

252

Εντός πολυώροφης οικοδομής Ναι

Κανονισμός συνιδιοκτησίας ‘Οχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

31 Κατασκευή επίπλων

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

43.32 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΡΤΑΣ” ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-nea-nikolaos-tsiartas-1280752