Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1305523

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ

999138892

Αριθμός ΓΕΜΗ

123610736000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ336282

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6972089616

Email

aristidisflorinis@yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

Δ.Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50200

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.486315

Γεωγρ. μήκος

21.714813

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις χρήσεις γης όπως φαίνεται από το έγγραφο υπηρεσίας δόμησης 14-10-2020 αρ.πρωτοκόλλου 21570

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

2021

Τεύχος

ΠΡΩΤΟ

Αριθμός τεύχους

1432809072021

Εντός πολυώροφης οικοδομής

Οχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32.92 Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Συνημμένα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

(σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1305523