Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση εγκατάστασης-μεταβολή “HYDRONIC E E” Συναρμολόγηση και εγκατάσταση firmware προγραμματιζόμενων controller

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

Γνωστοποίηση εγκατάστασης-μεταβολή “HYDRONIC E E” Συναρμολόγηση και εγκατάσταση firmware προγραμματιζόμενων controller

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1199142 (ver. 2)

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/20

 

Συνημμένα:

Η Γνωστοποίηση εγκατάστασης-μεταβολή “HYDRONIC E E” Συναρμολόγηση και εγκατάσταση firmware προγραμματιζόμενων controller (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-metavoli-hydronic-e-e-1199142.002