Επιδοτούμενες δράσεις του τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023

Επιδοτούμενες δράσεις του τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Επιδοτούμενες δράσεις του τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023

Επιδοτούμενες δράσεις του τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023.

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 241/147010/2023 (ΦΕΚ 3277/Β΄/17-05-2023) ΥΑ και της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 244/147044/2023 (ΦΕΚ 3273/Β΄/17-05-2023) ΥΑ, παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων

«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, για το έτος 2023.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30/06/2023, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophike-epikheirematikoteta/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν εναλλακτικά και εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας και στο τηλέφωνο 2461021444 (κ. Μαρίνου Ελισάβετ), που λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορέας υποβοήθησης υποβολής της Αίτησης στην Ειδική Ψηφιακή Εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο 20 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης και στο τηλέφωνο 2461351157 (κ. Τσιτσέλη Αναστασία).