Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

Ενημέρωση πολιτών και φορέων για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

ΠΠΑ 2021-25

Ενημέρωση πολιτών και φορέων για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

Ενημέρωση πολιτών και φορέων για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025

Τι είναι το ΕΠΑ, τα ΤΠΑ και τα ΠΠΑ;

Είναι το Εθνικό (ΕΠΑ), τα Τομεακά (ΤΠΑ ανά Υπουργείο) και τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 το οποία θα λειτουργούν κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση αποκλειστικά των πόρων του Εθνικού ΠΔΕ.

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 λογότυπο

Το ΕΠΑ είναι ένα εθνικό πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από το αμιγώς εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ο μεσοπρόθεσμος χαρακτήρας του ΕΠΑ  (όπως και του ΕΣΠΑ)  επιτρέπει τον επαρκή προγραμματισμό και σχεδιασμό των έργων και των παρεμβάσεων, ώστε να έχουν συνεκτικό χαρακτήρα και να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται κάθε φορά, σε αντίθεση με τον υπάρχοντα μονοετή σχεδιασμό του εθνικού ΠΔΕ που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στα Υπουργεία και στις Περιφέρειες να οργανώσουν καλύτερα τον συντονισμό των πόρων που διαθέτουν, αλλά και των υπηρεσιών που τους διαχειρίζονται.

Διοικητήριο ΖΕΠ

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός, πότε ξεκινά το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας και τι θα περιλαμβάνει;

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)  έγκαιρα και έγκυρα μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) με αρμόδιο τον κο Ευάγγελο Κουρία και τα στελέχη της Υπηρεσίας που ασχολούνται μακροχρόνια με το Εθνικό ΠΔΕ, ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου, συγκεντρώνει τα στοιχεία προόδου των υφιστάμενων έργων, εξυγιαίνει κάποια από αυτά που δεν παρουσιάζουν στοιχεία προόδου και έχοντας συγκεντρώσει νέες προτάσεις έργων και δράσεων από τις κατά τόπους επισκέψεις του Περιφερειάρχη και υπηρεσιακών στελεχών στα Δημοτικά Συμβούλια, προετοιμάζει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό ταυτόχρονα πρόγραμμα για υλοποίηση έως το 2025.

To ΠΠΑ θα μπορεί να αυξήσει τον προϋπολογισμό του και να καλύψει επιπλέον Προγράμματα που θα διαχειρίζεται απευθείας η Περιφέρεια με τη νέα Δομή Διαχείρισης που προετοιμάζεται μεθοδικά από τη ΔΙΑΠ.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Κασαπίδης επικεφαλής ενός σφικτού επιτελικού σχήματος ανάπτυξης στρατηγικής καθοδηγεί τον σχεδιασμό αυτό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πιεστικός σε ότι αφορά τόσο στον χρόνο ολοκλήρωσης του, όσο και στην ειδική βαρύτητα του κάθε επί μέρους σχεδίου.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

Το 2021 θα πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή του ΠΠΑ της ΠΔΜ που διαθέτει Π/Υ 105 εκ € (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές των ενταγμένων έργων των προηγουμένων ετών έως και το 2020).

Περιλαμβάνει 5 Άξονες – Αναπτυξιακούς Στόχους, με την προσπάθεια της Περιφέρειας  να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση και στην απόλυτη συνέργεια με το νέο ΠΕΠ  2021-2027, με το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας 2020-2023, με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται δράσεις και έργα (εκτός αυτών που καλούνται ως υποχρεωτικές ετησίως επαναλαμβανόμενες δράσεις) που υποστηρίζουν την έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη, τις υποδομές της ΠΔΜ, την κοινωνική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια που επιδιώκει εμφατικά πλέον η ΠΔΜ.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το ΠΠΑ θα συζητηθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ομάδα έργου εκπόνησης του ΠΠΑ της ΠΔΜ,

με τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης