Ακρινή Κοζάνης

Ενημέρωση επί των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής και ένταξη πρόβλεψης στο Άρθρο 147 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σήμερα 30/09/2017, ημέρα Σάββατο, έγινε Λαϊκή Συνέλευση στον οικισμό της Ακρινής Δήμου Κοζάνης Νομού Κοζάνης, με θέμα: Ενημέρωση επί των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής και ένταξη πρόβλεψης στο Άρθρο 147 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».

Στη Λαϊκή Συνέλευση παρευρέθηκαν οι τέσσερις (4) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Κοζάνης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, επικεφαλείς των παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, εκπρόσωποι Φορέων, πρώην μέλη του Κοινοβουλίου, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος Εορδαίας, εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων και το σύνολο σχεδόν των κατοίκων του οικισμού της Ακρινής.

Ύστερα από διατύπωση απόψεων, παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων και παραγωγικό διάλογο που ακολούθησε, συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω, τα οποία πρότεινε και συνόψισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδης Θεόδωρος:

  1. Η αναμόρφωση – βελτίωση των προβλέψεων του Άρθρου 147 του υπόψη Σχεδίου Νόμου, όπως συνημμένα αποτυπώνονται, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και χρήσιμες.
  2. Το συντομότερο δυνατόν να ληφθεί νέα νομοθετική πρωτοβουλία, τόσο για τους Αναργύρους όσο και για την Ακρινή, που να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την περίοδο «από την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (που ρυθμίζεται με το Άρθρο 147) μέχρι και την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους».
  3. Η απαλλοτρίωση του κάμπου (δηλ. των χωραφιών) να συμβαδίζει με την ψήφιση της ρύθμισης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση της Ακρινής.

Η υλοποίηση των ανωτέρω αποτελεί μονόδρομο και θα σηματοδοτήσει σχέσεις αμοιβαίου οφέλους και κοινής προοπτικής.

Για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων.

Καρυπίδης Θεόδωρος

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Συνημμένα:   Πρόταση αναμόρφωσης – βελτίωσης των προβλέψεων του Άρθρου 147 του υπόψη Σχεδίου Νόμου