Τσιούμαρης Γρηγόρης: Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Πύργων Εορδαίας

Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Πύργων Εορδαίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Πύργων Εορδαίας.

Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Πύργων Εορδαίας.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22-02-2021 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης για την διερεύνηση εξεύρεσης λύσης εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Πύργων και δημιουργίας νέου αρδευτικού δικτύου στη θέση «Πόλιτσα» για αρδευόμενη έκταση περίπου 2000 στρεμμάτων.

Στη συνάντηση παρεβρέθηκαν κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης κου Γρηγόρη Τσιούμαρη, η πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πύργων κα Μάρθα Κωνσταντινίδου, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης κος Κώστας Γρίβας και από την ΑΝΚΟ  Α.Ε.  ο Δ/ντής Μελετών κος Γιάννης Γκίνης και ο κος Δημήτρης Πεκόπουλος.

Μετά την αρχική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση συμφωνήθηκε η συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από την πρόεδρο του ΤΟΕΒ στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης σχετικά με:

  • τον προσδιορισμό της συνολικής προς άρδευση έκτασης του υφιστάμενου δικτύου
    με γραφική οριοθέτηση σε χάρτη, ώστε να υπολογιστούν οι ανάγκες σε αρδευτικό
    νερό και
  • την εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στην υφιστάμενη κατάσταση η συνολικά αρδευόμενη έκταση είναι 2.500 στρέμματα.

Στην περιοχή υπάρχουν δημόσιες και ιδιωτικές γεωτρήσεις  και απαιτείται διερεύνηση για την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο.

Λόγω παλαιότητας το δίκτυο παρουσιάζει απώλειες και επομένως για την καλύτερη διαχείριση του νερού και τη μείωση της ενδεχόμενης σπατάλης θα εξετασθεί η δυνατότητα εγκατάστασης «έξυπνων μετρητών» στις υδροληψίες.

Τα επόμενα βήματα  αφορούν στην σύνταξη γεωργοτεχνικής μελέτης για την επέκταση του δικτύου στη θέση «Πόλιτσα» και την οικονομοτεχνική διερεύνηση για τη βελτίωση της οδού πρόσβασης στην περιοχή «Πόλιτσα».

Με τις ενέργειες αυτές αναμένεται να επιλυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής δεδομένης της αύξησης της αρδευόμενης έκτασης κατά 2000 στρέμματα.

 

Τσιούμαρης Γρηγόρης: Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Πύργων Εορδαίας

 

Τα επόμενα βήματα  αφορούν στην σύνταξη γεωργοτεχνικής μελέτης για την επέκταση του

δικτύου στη θέση «Πόλιτσα» και την οικονομοτεχνική διερεύνηση για τη βελτίωση της οδού

πρόσβασης στην περιοχή «Πόλιτσα».