Δημοπράτηση του έργου «Εκσυγχρονισμός-Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Μεσόβουνου Εορδαίας» προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ

Δημοπράτηση του έργου «Εκσυγχρονισμός-Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Μεσόβουνου Εορδαίας» προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ακόμα ένα σημαντικό έργο της Π.Ε. Κοζάνης για την περιοχή του Μεσόβουνου Εορδαίας δημοπρατείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς πρόκειται να εκσυγχρονίσει  την υφιστάμενη αρδευόμενη περιοχή των 1700 στρ. και η κατασκευή νέου δικτύου έκτασης για την άρδευση 3.600 στρ. δημιουργεί τις προϋποθέσεις  προκειμένου να αρδευτούν τα 5.300 στρέμματα του εκτελεσθέντος αναδασμού Μεσόβουνου.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης αρδευόμενης περιοχής των1700 στρ. και η κατασκευή νέου δικτύου έκτασης για την άρδευση 3.600 στρ. προκειμένου να αρδευτούν τα 5.300 στρέμματα του εκτελεσθέντος αναδασμού Μεσόβουνου.

Ειδικότερα:

 1. Επέκταση της σημερινής αρδευόμενης έκτασης από τα 1.700 στρέμματα στα 5.300 στρέμματα.
 2. Διαχωρισμός της τελικής έκτασης σε 4 αρδευτικές ζώνες (Ζ1 έως Ζ4), βάσει της χωρικής και υψομετρικής τους πληροφορίας
 3. Κατασκευή 4 νέων Πιεζοθραυστικών Φρεατίων (Π/Φ 1 έως Π/Φ 4) σε κατάλληλες υψομετρικά θέσεις, για την τροφοδοσία κάθε αρδευτικής ζώνης με ικανοποιητικές πιέσεις. Μέσω του Π/Φ 1 τροφοδοτούνται τα υπόλοιπα τρία Π/Φ.
 4. Κατασκευή νέου αγωγού υπερχείλισης της υφιστάμενης δεξαμενής HDPE Φ280 10Atm και 12,5Atm προς το ρέμα βόρεια του οικισμού. Ο υφιστάμενος αγωγός υπερχείλισης διοχετεύει τα νερά στο ρέμα που διέρχεται μέσα από τον οικισμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα.

  Ο αγωγός θα καταλήγει στο νέο προς κατασκευή πιεζοθραυστικό φρεάτιο Π/Φ ΥΠΕΡΧ και από εκεί με αγωγό που θα κατασκευαστεί (δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης), θα οδηγεί τα νερά με ασφάλεια στο ρέμα βόρεια του οικισμού ενώ ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα άρδευσης εκτάσεων που βρίσκονται κατά μήκος έως το σημείο εκροής.

 1. Κατασκευή μεταλλικών περιφράξεων με δίφυλλες θύρες και στα πέντε Π/Φ.
 2. Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού αρδευτικού δικτύου HDPE Φ315 10Atm και 16Atm, από την υφιστάμενη δεξαμενή έως το νέο προς κατασκευή πιεζοθραυστικό φρεάτιο Π/Φ 1. Αντικαθίσταται ο σημερινός τροφοδοτικός αγωγός από αμιαντο–τσιμεντοσωλήνα DN250, ο οποίος είναι παλιός και παρουσιάζει προβλήματα.
 3. Κατασκευή δύο (2) φρεατίων πλησίον της δεξαμενής, για την εγκατάσταση του κεντρικού φίλτρου και του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρου μπαταρίας.
 4. Κατασκευή σε κατάλληλες θέσεις οκτώ (8) φρεατίων αερεξαγωγού, επτά (7) φρεατίων εκκένωσης και έξι (6) φρεατίων διακλάδωσης -ελέγχου –απομόνωσης.
 5. Επτά (7) διελεύσεις αγωγών κάθετα στην Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Έδεσσας με διάνοιξη μικροσήραγγας (διάτρηση, όχι εκσκαφή) και εντός προστατευτικού χαλυβδοσωλήνα.
 6. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου μήκους 31Km, με σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) κλάσεων πίεσης PN10, PN12.5 και PN16. Οι σωλήνες αυτοί θα τοποθετηθούν σε σκάμματα μήκους 28.260m (αγωγοί σε κοινά σκάμματα).
 7. Αντικατάσταση των υφιστάμενων υδροληψιών καθώς και τοποθέτηση νέων με κατάλληλες υδροληψίες αρδεύσεως SCHLUMBERGER τύπου ”Α” χωρίς περιορισμό παροχής (max 14 lt/s) και με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, ενός στομίου. Αντικαθίστανται 86 υφιστάμενες υδροληψίες και τοποθετούνται 179 νέες στην επέκταση του αρδευτικού. Συνολικά τοποθετούνται 265 υδροληψίες.
 8. Τοποθέτηση, σε κάθε στόμιο υδροληψίας, μιας ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου και μέτρησης παροχής άρδευσης.
 1. Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας και \τηλεχειρισμών υδροληψιών άρδευσης και διαχείρισης άρδευσης ακριβείας με χρήση μετεωρολογικών σταθμών.

Το έργο είναι Προϋπολογισμού 5.000.000 (συν ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα (Π.Α.Α.) 2014-2020 με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και 25% από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΩΖΞ44653ΠΓ-ΟΦ8

Δημοπράτηση του έργου «Εκσυγχρονισμός-Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Μεσόβουνου Εορδαίας» προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ