Διεξαγωγή εξετάσεων

Διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Ηλεκτροσυγκολητών/Οξυγονοκολλητών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Κατόπιν απόφασης της επιτροπής εξέτασης, θα διεξαχθούν εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης για τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες (οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους τμήματα Επαγγέλματος προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και να ενημερωθούν για τον τρόπο συμμετοχής τους στις εξετάσεις):

Ηλεκτροσυγκολλητές/Οξυγονοκολλητές (Π.Δ. 115/2012)

Την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Στις 09:00 π.μ. (θεωρητικό μέρος)

Στις 11:00 π.μ. (πρακτικό μέρος)

Στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης.

 


Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται στο ΦΕΚ 1022Β/2013 – Παράρτημα Δ ως εξής:

Οξυγονοκολλητής Β’ Τάξης

Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ10, Δ11, Δ12β, Δ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακες Δ14, Δ15, Δ20

 

Οξυγονοκολλητής Α’ Τάξης

Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ10, Δ11, Δ12β, Δ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακες Δ14, Δ15, Δ19

 

Ηλεκτροσυγκολλητής Β’ Τάξης

Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Δ1, Δ2, Δ3, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12α, Δ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακες Δ14, Δ16, Δ18

 

Ηλεκτροσυγκολλητής Α’ Τάξης

Θεωρητικό μέρος: Πίνακες Δ1, Δ2, Δ3, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12α, Δ13

Πρακτικό μέρος: Πίνακες Δ14, Δ16, Δ17