Αγώνες αλιείας

Διεξαγωγή αθλητικού αγώνα αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (από 13 Μαΐου ως 15 Μαΐου 2022)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Διεξαγωγή αθλητικού αγώνα αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (από 13 Μαΐου ως 15 Μαΐου 2022)

Διεξαγωγή αθλητικού αγώνα αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (από 13 Μαΐου ως 15 Μαΐου 2022)

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την με Α.Π. 67693/6-5-2022 (ΑΔΑ: 66ΜΣ7ΛΨ-ΩΙ0) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης εγκρίνεται:

  1. Η διεξαγωγή Αθλητικού Αγώνα Αλιείας Κυπρίνου από 13 Μαΐου ως 15 Μαΐου 2022 με ώρα έναρξης 18:00 της Παρασκευής και λήξης την 18:00 της Κυριακής, που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης στις περιοχές περιμετρικά της γέφυρας Ρυμνίου και από τις δύο όχθες της λίμνης όπως αυτές φαίνονται στους συνημμένους χάρτες.
  2. Την άρση απαγόρευσης αλιείας (Α.Π. 57375/14-4-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης) από 13 Μαΐου ως 15 Μαΐου 2022, τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα, με σκοπό την τέλεση του αθλητικού γεγονότος.
  3. Η άρση απαγόρευσης ισχύει μόνο για τους συμμετέχοντες στον εν λόγω αγώνα.
  4. Η διεξαγωγή του αγώνα να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό αθλητικής αλιείας επιφανείας γλυκών νερών της ομοσπονδίας Ε.Ο.Υ.Δ.Α. και επιπρόσθετα οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αθλημάτων.
  5. Για την τήρηση της άρσης της απαγόρευσης αλιείας την ευθύνη έχει η Αστυνομική Διεύθυνση Ν. Κοζάνης, με την παράκληση να εντείνει τους ελέγχους για την εφαρμογή της παρούσας και να συνεργαστεί με τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης.

6. Όπως επίσης ορίζουμε:

– Γίνεται αποκλειστικά ψάρεμα κυπρίνου (γριβαδιού), αλλά σε καμία περίπτωση το βάρος του ψαριού δεν θα είναι μικρότερο των 500γραμ.

– Κάθε αθλητής μπορεί να ψαρεύει με δύο καλάμια και σε κάθε καλάμι επιτρέπεται ένα αγκίστρι.

– Κάθε αλίευμα κυπρίνου (γριβάδι) μόλις αλιευθεί φυλάσσεται ζωντανό μέσα στο νερό, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου και στο τέλος του διαγωνισμού αφού ζυγιστεί ή φωτογραφηθεί θα αφεθεί ελεύθερο στο νερό. Τα ψάρια που τυχόν αγκιστρωθούν, όπως κέφαλοι, πλατίκες, συρτάρια, πεταλούδες και πρικιά θα επιστραφούν εκείνη τη στιγμή πίσω στο νερό.

– Κάθε διαγωνιζόμενος να είναι μέλος των συλλόγων που θα λάβουν μέρος, να τηρεί ανεπιφύλακτα τον γενικό κανονισμό αλιείας κυπρίνου, τις σχετικές με την αλιεία διατάξεις, καθώς και τα οριζόμενα στην απόφασή μας.

– Οι συμμετέχοντες στους αγώνες αποδέχονται τους όρους συμμετοχής του καταστατικού διεξαγωγής διαγωνισμού αγώνων αθλητικής ερασιτεχνικής αλιείας των Συλλόγων.

– Αλυτάρχης του αγώνα είναι ο κ. Στεφάνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει οριστεί από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. με βοηθό Αλυτάρχη τον κ. Χαρίση Βασίλειο του Νικολάου.

Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων της αλιευτικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/70.