Αλιεία κυπρίνου

Διεξαγωγή αθλητικών αγώνων αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (20-4-2022)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Διεξαγωγή αθλητικών αγώνων αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (20-4-2022)

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την με Α.Π. 60360/19-4-2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6Δ7ΛΨ-ΓΟΣ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης κ. Δαδαμόγια Αικατερίνη, εγκρίνεται:

  1. Η διεξαγωγή Αθλητικών Αγώνων Αλιείας Κυπρίνου: α) από 29 Απριλίου ως 1 Μαΐου 2022 με ώρα έναρξης 19:00 της Παρασκευής και λήξης την 17:00 της Κυριακής και β) από 20 Μαΐου ως 22 Μαΐου 2022 με ώρα έναρξης 19:00 της Παρασκευής και λήξης την 17:00 της Κυριακής , που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας στις περιοχές περιμετρικά της γέφυρας Ρυμνίου και στις ΤΚ Ρυμνίου και Γουλών όπως αυτές φαίνονται στους συνημμένους χάρτες.
  2. Η άρση απαγόρευσης αλιείας (Α.Π. 57375/14-4-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης) από 29 Απριλίου ως 1 Μαΐου 2022 και από 20 Μαΐου ως 22 Μαΐου 2022, τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, με σκοπό την τέλεση των αθλητικών γεγονότων.
  3. Η άρση απαγόρευσης ισχύει μόνο για τους συμμετέχοντες στους εν λόγω αγώνες.
  4. Η διεξαγωγή των αγώνων να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό αθλητικής αλιείας επιφανείας γλυκών νερών της ομοσπονδίας Ε.Ο.Υ.Δ.Α. και επιπρόσθετα οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αθλημάτων. Επίσης ο αγώνας θα διεξαχθεί με την διενέργεια για όλους (αθλητές, επισκέπτες, θεατές) Rapid test 48h ή PCR 72h ή να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης.
  5. Για την τήρηση της άρσης της απαγόρευσης αλιείας την ευθύνη έχει η Αστυνομική Διεύθυνση Ν. Κοζάνης, με την παράκληση να εντείνει τους ελέγχους για την εφαρμογή της παρούσας και να συνεργαστεί με τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Πτολεμαΐδας.

6. Όπως επίσης ορίζεται:

– Γίνεται αποκλειστικά ψάρεμα κυπρίνου (γριβαδιού), αλλά σε καμία περίπτωση το βάρος του ψαριού δεν θα είναι μικρότερο των 500γραμ.

– Κάθε αθλητής μπορεί να ψαρεύει με δύο καλάμια και σε κάθε καλάμι επιτρέπεται ένα αγκίστρι.

– Κάθε αλίευμα κυπρίνου (γριβάδι) μόλις αλιευθεί φυλάσσεται ζωντανό μέσα στο νερό, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου και στο τέλος του διαγωνισμού αφού ζυγιστεί ή φωτογραφηθεί θα αφεθεί ελεύθερο στο νερό. Τα ψάρια που τυχόν αγκιστρωθούν, όπως κέφαλοι, πλατίκες, συρτάρια, πεταλούδες και πρικιά θα επιστραφούν εκείνη τη στιγμή πίσω στο νερό.

– Κάθε διαγωνιζόμενος να είναι μέλος των συλλόγων που θα λάβουν μέρος, να τηρεί ανεπιφύλακτα τον γενικό κανονισμό αλιείας κυπρίνου, τις σχετικές με την αλιεία διατάξεις, καθώς και τα οριζόμενα στην απόφασή μας.

– Οι συμμετέχοντες στους αγώνες αποδέχονται τους όρους συμμετοχής του καταστατικού διεξαγωγής διαγωνισμού αγώνων αθλητικής ερασιτεχνικής αλιείας των Συλλόγων.

– Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό (COVID-19) έχει ο κ. Γεώργιος Αργυριάδης, ενώ Αλυτάρχης του πρώτου αγώνα είναι ο κ. Τσιότσιας Αρχέλαος και του δεύτερου είναι ο κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, οι οποίοι έχουν οριστεί από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων της αλιευτικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/70.

Συνημμένα:

Η απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης κ. Δαδαμόγια Αικατερίνη, αναφορικά με τη Διεξαγωγή αθλητικών αγώνων αλιείας κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (20-4-2022), από 29 Απριλίου ως 1 Μαΐου 2022 και από 20 Μαΐου ως 22 Μαΐου 2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6Δ7ΛΨ-ΓΟΣ)