Διαγωνισμός

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Για Την Ανάδειξη Αναδόχου Για Το Έργο: Καταπολέμηση Κουνουπιών Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Για Το Έτος 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη (64537ΛΨ-Ο5Δ)