Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Για Την Ανάδειξη Αναδόχου Για Το Έργο: Καταπολέμηση Κουνουπιών Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Για Το Έτος 2015

Διαγωνισμός

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη