Αρδευτικό Δίκτυο - Αγωγός

Χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης πλωτών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίου αρδευτικού Ιμέρων, προϋπολογισμού 275.000.00€, από την ΠΕ Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης πλωτών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίου αρδευτικού Ιμέρων, προϋπολογισμού 275.000.00€, από την ΠΕ Κοζάνης

Χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης πλωτών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίου αρδευτικού Ιμέρων, προϋπολογισμού 275.000.00€, από την ΠΕ Κοζάνης

Η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης έργου στο ΕΑΠ 2017-2021 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πλωτών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίου αρδευτικού Ιμέρων», κατά τη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Τρίτης 17 Ιανουαρίου 2023.

Το αρδευτικό έργο Ιμέρων εξυπηρετεί μια έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων με την ελιά να είναι η κύρια καλλιέργεια, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες δυναμικές καλλιέργειες αμυγδαλιάς, καρυδιάς και οπωρολαχανικών, με τις οποίες ασχολούνται κυρίως οι νέοι αγρότες, εξασφαλίζοντάς τους με το έργο αυτό ασφάλεια και οικονομία.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 275.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει:

  • Αποκατάσταση της λειτουργικότητας των πλωτών εγκαταστάσεων.
  • Διασφάλιση της σταθερότητας της κατασκευής με την αντικατάσταση των απαραίτητων συρματόσχοινων και την  υλοποίηση νέων αγκυρώσεων.
  • Την εξασφάλιση της ανεξάρτητης επικοινωνίας και λειτουργίας της κάθε αντλίας για τον έλεγχο της στάθμης πλήρωσης της δεξαμενής.
  • Την αναβάθμιση του μηχανολογικού μέρους με την προμήθεια νέου αντλητικού συγκροτήματος.
  • Την βελτίωση και συντήρηση στην ηλεκτρική εγκατάσταση του αντλιοστασίου

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι  ο εκσυγχρονισμός και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του αρδευτικού δικτύου στο σύνολο της έκτασης, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της αγροτικής παραγωγής δίνοντας ένα πολύ σημαντικό κίνητρο σε νέους καλλιεργητές και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης της γεωργίας στην περιοχή.