Χρηματοδότηση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης «Βελτίωση τμήματος δημοτικής οδού μεταξύ διασταύρωσης οδών Καρυδίτσης-Θαλή Μιλησίου και Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας περιοχής Αεροδρομίου»

Χρηματοδότηση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης «Βελτίωση τμήματος δημοτικής οδού μεταξύ διασταύρωσης οδών Καρυδίτσης-Θαλή Μιλησίου και Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας περιοχής Αεροδρομίου»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Χρηματοδότηση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης «Βελτίωση τμήματος δημοτικής οδού μεταξύ διασταύρωσης οδών Καρυδίτσης-Θαλή Μιλησίου και Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας περιοχής Αεροδρομίου»

Χρηματοδότηση από την ΠΕ Κοζάνης της μελέτης «Βελτίωση τμήματος δημοτικής οδού μεταξύ διασταύρωσης οδών Καρυδίτσης-Θαλή Μιλησίου και Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας περιοχής Αεροδρομίου»

Την έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για την εκπόνηση της μελέτης

«Βελτίωση τμήματος δημοτικής οδού μεταξύ διασταύρωσης οδών Καρυδίτσης-Θαλή Μιλησίου και Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας περιοχής Αεροδρομίου»,

εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου 2022.

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 146.000 ευρώ και αφορά στη βελτίωση υφιστάμενου δρόμου, ο οποίος ξεκινά από τη διασταύρωση των οδών Θαλή Μιλησίου με Καρυδίτσης και καταλήγει στην Ε.Ο. Κοζάνης- Λάρισας στην περιοχή του Αεροδρομίου.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, έπειτα από τις βελτιώσεις που θα προτείνει η μελέτη, θα λάβει τα χαρακτηριστικά περιφερειακού δρόμου, διευκολύνοντας τους κατοίκους του νότιου τμήματος της πόλης της Κοζάνης να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση προς την εθνική οδό Κοζάνης- Λάρισας.

Παράλληλα ο δρόμος ήδη εξυπηρετεί αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα καταστούν πιο εύκολα προσβάσιμες.

Το μήκος του δρόμου που θα μελετηθεί είναι 4 χιλιόμετρα και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου που θα προκύψει είναι 1.100.000 ευρώ.

Ο τελικός προϋπολογισμός  θα προκύψει έπειτα από την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.

Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού της πόλης, αφού θα παρακάμπτεται το κέντρο.