Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Π.Ε. Κοζάνης

Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ΠΕ Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ΠΕ Κοζάνης

Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ΠΕ Κοζάνης

Στις βιβλιοθήκες του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης (Νομαρχίας) υπάρχουν πολλά βιβλία διαφόρων ενοτήτων και κυρίως ιστορικών-λαογραφικών της περιοχής που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε μελετητές, ερευνητές και βιβλιόφιλους του τόπου μας.

Έτσι ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης ζήτησε από την Αρχειονόμο-Βιβλιοθηκονόμο Ματίνα Βάμβα και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε η καταγραφή και ταξινόμηση των υπαρχόντων βιβλίων και περιοδικών.

Στη συνέχεια ο κατάλογος αυτών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.pdm.gov.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.

Συγχρόνως, με επιστολή του, ο κ. Τσούμαρης ενημέρωσε τους αρμόδιους των βιβλιοθηκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ματίνα Βάμβα σε ωράριο εργασίας, στον 2ο όροφο της πρώην Νομαρχίας, επί της οδού Δημοκρατίας 27, Γραφείο 15 (ΕΠΤΑΚ), στο τηλ. 2461351566.

Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Π.Ε. Κοζάνης  Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ΠΕ Κοζάνης

Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ΠΕ Κοζάνης

Στις βιβλιοθήκες του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης (Νομαρχίας) υπάρχουν πολλά βιβλία διαφόρων ενοτήτων και κυρίως ιστορικών-λαογραφικών της περιοχής που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε μελετητές, ερευνητές και βιβλιόφιλους του τόπου μας.

Έτσι ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης ζήτησε από την Αρχειονόμο-Βιβλιοθηκονόμο Ματίνα Βάμβα και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε η καταγραφή και ταξινόμηση των υπαρχόντων βιβλίων και περιοδικών.

Στη συνέχεια ο κατάλογος αυτών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.pdm.gov.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.

Συγχρόνως, με επιστολή του, ο κ. Τσούμαρης ενημέρωσε τους αρμόδιους των βιβλιοθηκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ματίνα Βάμβα

σε ωράριο εργασίας, στον 2ο όροφο της πρώην Νομαρχίας, επί της οδού Δημοκρατίας 27,

Γραφείο 15 (ΕΠΤΑΚ), στο τηλ. 2461351566.