ΕΠΠΕΡΑΑ

Αποκατάσταση ΜΑΒΕ και Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας σε ντοκιμαντέρ με τα εμβληματικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δύο σημαντικά έργα που έγιναν στη Δυτική Μακεδονία και έχουν μεγάλο αντίκτυπο από άποψη λειτουργικότητας και ωφελιμότητας στις τοπικές κοινωνίες και σε ολόκληρη τη χώρα, περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ με τα εμβληματικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

Πρόκειται για το έργο αποκατάστασης του χώρου αποθέσεων των πρώην Μεταλλείων Αμιάντου Βόρειας Ελλάδας (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης και  για το έργο σύνδεσης με τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς και Επεκτάσεων Δικτύου της  Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας

Το Ε.Π.Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 αποτέλεσε το βασικό εργαλείο έργων προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα απο το 2007 μέχρι και σήμερα. Η αισθητική βελτίωση, η ανάπτυξη, τα οφέλη στα νοικοκυριά, νέες θέσεις απασχόλησης είναι μερικά απο τα χαρακτηριστικά των δύο μεγάλων επενδύσεων που έγιναν με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), μέσω του Ε.Π. Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 2007-2013 στη Δυτική Μακεδονία.

Ολόκληρο το ντοκιμαντέρ στον παρακάτω σύνδεσμο: