Απαλλοτρίωση εδαφών για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Τμήματος ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ» (εντός των ορίων της Π.Ε Κοζάνης)

Απαλλοτρίωση εδαφών για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Τμήματος ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ» (εντός των ορίων της Π.Ε Κοζάνης)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απαλλοτρίωση εδαφών για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Τμήματος Βουνάσα – Ελάτης» (εντός των ορίων της Π.Ε Κοζάνης)

Ένας ακόμα  δια-νομαρχιακός και πολύ εξυπηρετικός δρόμος Ελάτης – Δεσκάτης μέσω της πανέμορφης δασώδους περιοχής της Βουνάσας πλησιάζει προς την υλοποίησή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση η αναγκαστική απαλλοτρίωση 44 τμημάτων αγροτεμαχίων – χέρσων εκτάσεων (40 ιδιωτικά και 4 του Δημοσίου) συνολικού εμβαδού 9.871,75 τ.μ. που θα απαλλοτριωθούν στα πλαίσια της Βελτίωσης του οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης και βρίσκονται παραπλεύρως της υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού.

Πρόκειται για μία παρέμβαση που γίνεται για δημόσια ωφέλεια, με αντικείμενο τη βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε.Κοζάνης.

Η οδός ξεκινάει από το ανατολικό άκρο του οικισμού της Ελάτης προς το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου και συνεχίζει νοτίως προς τη Δεσκάτη Γρεβενών.

Έχει συνολικό μήκος 4.959,783 μ. Αποτελεί ημιορεινή αγροτική οδό μικρής κυκλοφορίας. Το πρώτο τμήμα της μέχρι το εξωκλήσι του Αγ. Γεωργίου (0+350 μ.) είναι επίπεδο και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Συναντώνται αγροτεμάχια, μερικά αρδευόμενα, αμπελώνες και κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας (κοτέτσια στάβλοι). Το δεύτερο τμήμα της, από το εξωκλήσι μέχρι τη μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα(1+200μ.) είναι ανηφορικό και βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από επιβατικά οχήματα.

Συναντώνται μερικά αγροτεμάχια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και χέρσες εκτάσεις Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι στο ύψος της κτηνοτροφικής μονάδας αλλάζει η χάραξη της υφιστάμενης οδού έτσι ώστε η τελική οδός να μην περνά μέσα από αυτή όπως γίνεται σήμερα.

Στη συνέχεια και μέχρι το πέρας (4+900μ.) η οδός βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση με προβληματική χρήση από ΙΧ οχήματα.

Συναντώνται κυρίως χέρσα τμήματα ιδιοκτησίας Δημοσίου και μερικά αγροτεμάχια (φυτώριο πεύκων – αγροί). Η περιοχή περιλαμβάνει στο τέλος της οδού και ένα μικρό ασφαλτοστρωμένο τμήμα μήκους 60μ. (από 4+900 μ. μέχρι το πέρας: 4+959,783μ.).

Περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, ασφαλτικών, οδοστρωσίας και κατασκευή τεχνικών έργων.

Οι εκτάσεις προς απαλλοτρίωση βρίσκονται παραπλεύρως της υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού του οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης, είναι συνολικού εμβαδού 9.871,75 τ.μ. και για την αποζημίωση αυτών βαρύνεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι δαπάνες αποζημιώσεως θα βαρύνουν τις πιστώσεις Απαλλοτριώσεις Έργων.

Την αναγκαστική απαλλοτρίωση εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του.

Έτσι μία μακροχρόνια διαδικασία μετά τις μελέτες κτηματολογίου, κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες,

φθάνει προς το τέλος της για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου προς όφελος κυρίως των κτηνοτρόφων με

άμεση πρόσβαση μεταξύ Ελάτης – Δεσκάτης αφού θα μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος και η υφιστάμενη απόσταση

μέσω Παλιουριάς, και θα διευκολύνει την είσοδο – έξοδο των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής από

και προς την Θεσσαλία.

Απαλλοτρίωση εδαφών για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικού Τμήματος ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ» (εντός των ορίων της Π.Ε Κοζάνης)