Κασαπίδης Γιώργος - Τσιούμαρης Γρηγόρης - Γρηγοριάδης Γρηγόρης

Ανέλαβε την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 τα καθήκοντα του ο νέος Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο ορισθείς από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη, Αντιστράτηγος ε.α. Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας προσήλθε στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης (πρώην Νομαρχία) ο νέος Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γρηγόρης Γρηγοριάδης όπου τον υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης και τον συνόδευσε στο υπηρεσιακό του γραφείο, έχοντας μία πρώτη σύντομη ενημέρωση.

Στη συνέχεια προσήλθε και ο Περιφερειάρχης και όλοι μαζί επισκέφτηκαν τους Δ/ντες και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης.

Ο Αντιστράτηγος Γρηγόρης Γρηγοριάδης έχοντας μια λαμπρή πορεία με πολλές τιμητικές αναφορές στον ελληνικό στρατό, είναι κατά γενική ομολογία άνθρωπος αποτελεσματικός, ευγενής, συνεργάσιμος και αναμένεται να αποτελέσει τη γέφυρα συνεργασίας μεταξύ πολιτικών Προϊσταμένων και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προωθώντας παράλληλα υποθέσεις που τελμάτωσαν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

 

Κασαπίδης Γιώργος - Τσιούμαρης Γρηγόρης - Γρηγοριάδης Γρηγόρης