Τσιούμαρης Γρηγόρης: Αναμόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

Αναμόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Αναμόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

Αναμόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

Ένα αίτημα του προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Θεοχάρη Πεχλιβανίδη προώθησε και ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Πρόκειται για το «συμμάζεμα» του γηπέδου της Τ.Κ. που χρήζει εξωραϊσμού και περίφραξης (από συρματόπλεγμα επί τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος) όπως επίσης και η κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης στην είσοδό του.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 34.849,21€ και θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» της Π.Ε. Κοζάνης.

 

Τσιούμαρης Γρηγόρης: Αναμόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

 

 

Αναμόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

Ένα αίτημα του προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Θεοχάρη Πεχλιβανίδη προώθησε και ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Πρόκειται για το «συμμάζεμα» του γηπέδου της Τ.Κ. που χρήζει εξωραϊσμού και περίφραξης (από συρματόπλεγμα επί τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος) όπως επίσης και η κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης στην είσοδό του.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 34.849,21€ και θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» της Π.Ε. Κοζάνης.

Ανα μόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

Ένα αίτημα του προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Θεοχάρη Πεχλιβανίδη προώθησε και ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Πρόκειται για το «συμμάζεμα» του γηπέδου της Τ.Κ. που χρήζει εξωραϊσμού και περίφραξης (από συρματόπλεγμα επί τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος) όπως επίσης και η κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης στην είσοδό του.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 34.849,21€ και θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» της Π.Ε. Κοζάνης.

Ανα μόρφωση του γηπέδου Αγίου Δημητρίου

Ένα αίτημα του προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Θεοχάρη Πεχλιβανίδη προώθησε και ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Πρόκειται για το «συμμάζεμα» του γηπέδου της Τ.Κ. που χρήζει εξωραϊσμού και περίφραξης (από συρματόπλεγμα επί τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος) όπως επίσης και η κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης στην είσοδό του.