Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - ΟΑΣΕ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (26-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (26-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.Π002Α-60107/11-11-2021 έγγραφο του Υπ.Εξωτερικών, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Orgnization for Security and Co-operation in Europe-OSCE) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης Επικεφαλής Τμήματος Κράτους Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, με στοιχεία:

Προκήρυξη                             Θέση                                 Προθεσμία

OSCE Presence in Albania, Tirana / ORG000011, Head of Rule of Law and Human Rights Department (S3), 06.12.2021

 

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη, μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://vacancies.osce.org/jobs/head-of-rule-of-law-and-human-rights-department-s3-581

https://jobs.osce.org/international-seconded-mission-members

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (26-11-2021), με ΑΔΑ: ΩΖ5Ε46ΜΤΛ6-Φ6Ν

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (26-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.Π002Α-60107/11-11-2021 έγγραφο του Υπ.Εξωτερικών, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Orgnization for Security and Co-operation in Europe-OSCE) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης Επικεφαλής Τμήματος Κράτους Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, με στοιχεία: