Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (13-10-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (13-10-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (13-10-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6220/21.09.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                      ΘΕΣΗ                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΜΙ2/2021/CA/002, Finance and Accounting Assistant – Contract Agent (M/F), 19.10.2021 (23:59 τ.ώ.Βρυξελλών)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΦΛΠ46ΜΤΛ6-12Β)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (13-10-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6220/21.09.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Κοινο πραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                      ΘΕΣΗ                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΜΙ2/2021/CA/002, Finance and Accounting Assistant – Contract Agent (M/F), 19.10.2021 (23:59 τ.ώ.Βρυξελλών)