Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (28-7-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (28-7-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (28-7-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 4646/28-06-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

RCT-2021-00054, Shift Manager in the Applications Handlers Unit (AD8), 28-07-2021

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00054

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2ΤΕ46ΜΤΛ6-ΓΘΘ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Σύμφωνα με το με Α.Π. 4646/28-06-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

RCT-2021-00054, Shift Manager in the Applications Handlers Unit (AD8), 28-07-2021

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00054

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.