Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (15-4-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (15-4-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (15-4-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 1938/22-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                             ΘΕΣΗ                                ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

RCT-2021-00025, ICT Project Manager (AD6)-Temporary staff, 19-04-2021 12.00 τ.ώ.Βαρσοβίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/vacancies/open-vacancies

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΣΔ46ΜΤΛ6-ΘΗΚ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (15-4-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (15-4-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 1938/22-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                             ΘΕΣΗ                                ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

RCT-2021-00025, ICT Project Manager (AD6)-Temporary staff, 19-04-2021 12.00 τ.ώ.Βαρσοβίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/vacancies/open-vacancies

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΣΔ46ΜΤΛ6-ΘΗΚ)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (15-4-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 1938/22-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                             ΘΕΣΗ                                ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

RCT-2021-00025, ICT Project Manager (AD6)-Temporary staff, 19-04-2021 12.00 τ.ώ.Βαρσοβίας