Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (15-6-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (15-6-2023)

Σύμφωνα με το Α.Π.3309/01.06.2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
για υποβολή υποψηφιοτήτων
RCT-2023-00126 – Heads of Sectors in Human Resources Unit (A10)
– Head of Talent Acquisition and Planning Sector
– Head of Development and Career Management Sector
– Head of Personnel Administation Sector
(a reserve list to be created for 3 posts to be filled)
22.06.2023 (μέχρι 12:00 μεσημβρινή τοπική ώρα Βαρσοβίας)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2023-00126

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή (Μ ε Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο):

– Γ ρ α φ ε ί ο Υπουργού

– Γ ρ α φ ε ί ο Γενικής Γραμματέως

– Δ / ν σ η Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (15-6-2023), ΑΔΑ: 9ΗΒΥ46ΜΤΛ6-Γ8Ε

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης