Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF) (6-5-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF) (6-5-2022)

Σύμφωνα με τα Α.Π.2764/12-04-2022 και Α.Π.2528/04-04-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (European Training Foundation – ΕΤF) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                  ΘΕΣΗ                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

E T F / R E C / 2 2 / 0 2, Communication Officer (IV), 11-05-2022 (23.59 τ.ώ. Τορίνου)

E T F / R E C / 2 2 / 0 1, Human Capital Development Expert (AD7), 18-05-2022 (23.59 τ.ώ. Τορίνου)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

κ.α.α.

Κλαίρη Γρηγοριάδη

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕΤF) (6-5-2022), με ΑΔΑ:ΩΜΕΗ46ΜΤΛ6-Η2Κ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης