Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (11-7-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (11-7-2023)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (11-7-2023)

Σύμφωνα με το Α.Π.3800/19.06.2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
για υποβολή υποψηφιοτήτων
RCT-2022-00148 -Senior Application and Integration Architect (AD8)
(a reserve list to be created for 1 post to be filled)
12.07.2023 (μέχρι 12:00 μεσημβρινή τοπική ώρα Βαρσοβίας)
RCT-2023-00003 -Head of Standing Corps Preparedness Sector(PREP)
-Head of Standing Corps Deployment Management Sector (DEPLOY) (AD10)
(a reserve list to be created for 2 posts to be filled)
13.07.2023 (μέχρι 12:00 μεσημβρινή τοπική ώρα Βαρσοβίας)
RCT-2023-00034 -Senior Network Architect in Digital Services Unit (AD8)
(a reserve list to be created for 1 post to be filled)
14.07.2023 (μέχρι 12:00 μεσημβρινή τοπική ώρα Βαρσοβίας)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00148

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2023-00003

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00034

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ελένη Ρούφου

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή (Μ ε Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο):

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Υφυπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (11-7-2023), ΑΔΑ: 6ΡΟ546ΜΤΛ6-ΥΕΥ