Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (22-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (22-11-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (S R B) (22-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.:7374/08-11-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες
προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             – –           ΘΕΣΗ            – –                    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

SRB/AD/2021/009 ICT Expert (AD 6), 06-12-2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

SRB/AD/2021/010 Head of Internal Audit (AD 9) 01-12-2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο:

https://srb.europa.eu/en/vacancies

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category-
-proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς,
απευθείας, στo ως άνω Συμβούλιο.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) (22-11-2021) (ΑΔΑ: 65ΤΧ46ΜΤΛ6-212)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (S R B) (22-11-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.:7374/08-11-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες
προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             – –           ΘΕΣΗ            – –                    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

SRB/AD/2021/009 ICT Expert (AD 6), 06-12-2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών)

SRB/AD/2021/010 Head of Internal Audit (AD 9) 01-12-2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών)