Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (EuroHPC JU)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (EuroHPC JU) (15-12-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (EuroHPC JU) (15-12-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 8177/03-12-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (European High Performance Computer Joint Undertaking – EuroHPC JU) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ       –                   ΘΕΣΗ                –                  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EuroHPC/2021/04, IT Officer (CA FGIV), 02-01-2022,23:45 τ.ώ. Λουξεμβούργου

EuroHPC/2021/03, Human Resources Assistant (CA FGIII), 02-01-2022,23:45 τ.ώ. Λουξεμβούργου

EuroHPC/2021/05, Legal Officer (CA FGIV), 02-01-2022,23:45 τ.ώ. Λουξεμβούργου

EuroHPC/2021/08, Communication Assistant (CA FGIII), 02-01-2022,23:45 τ.ώ. Λουξεμβούργου

EuroHPC/2021/06, Internal Control and Audit Officer (CA FGIV), 02-01-2022, 23:45 τ.ώ. Λουξεμβούργου

EuroHPC/2021/07, Programme Officers (TA AD7), 02-01-2022,23:45 τ.ώ. Λουξεμβούργου

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://eurohpc-ju.europa.eu/vacancies

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (EuroHPC JU) (15-12-2021) με ΑΔΑ: ΨΛΞΞ46ΜΤΛ6-ΞΟ1

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης