Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (22-7-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (22-7-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (22-7-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 5049/07-07-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

PRSP LILLAC TA 6/2021 Repl, Policy Expert (Loss Absorbency), 02.08.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίου)

ICC CPC TA 7/2021 repl, Policy Expert (Retail Conduct Supervision), 02.08.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίου)

ICC TA 8/2021 Repl, Director – Innovation, Conduct and Consumers Department, 04.08.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίου)

ERA ESGR TA 9/2021 Repl, Head of Unit-ESG Risks, 05.08.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίου)

PAC SEC 3/2021, Policy Coordination Expert, 09.08.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίου)

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ανωτέρω Αρχή (https://eba.europa.eu/).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Σύμφωνα με το με Α.Π. 5049/07-07-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία: