Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων για το “Junior Qualification Programme” στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) (13-7-2021) – παράταση προθεσμίας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων για το “Junior Qualification Programme” στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) (13-7-2021) – παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το Α.Π. 4977/05-07-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη για το Junior Qualification Programme (JQP) για νέους απόφοιτους (απόκτηση πτυχίου από 01-01-2018 έως 31-07-2021) με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                   ΘΕΣΗ                                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EASA/IV/2021/002, Junior Qualification Programme (JQP), 19-7-2021 (23.55 ώρα Κολωνίας)

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας:

https://www.easa.europa.eu

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Αεροπλοΐας (ΕΑSA) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://erecruitment.easa.europa.eu

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΙΞ46ΜΤΛ6-ΙΘΗ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων για το “Junior Qualification Programme” στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) (13-7-2021) – παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το Α.Π. 4977/05-07-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη για το Junior Qualification Programme (JQP) για νέους απόφοιτους (απόκτηση πτυχίου από 01-01-2018 έως 31-07-2021) με στοιχεία: