Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (5-1-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (5-1-2022)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 8221/08-12-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΕΙΣ                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

PRSP RBM SEC 8/2021, SNE-Policy Expert (Investment firms and Operational risk), 17.01.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

ERA RAST SEC 7/2021, SNE- Banksector Analyst (SNE), 17.01.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

 

Επίσης, σύμφωνα με το με Α.Π. 8508/16-12-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΕΙΣ                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ICC AML TA 17/2021, Head of Unit – Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism,  31.01.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

https://www.eba.europa.eu/

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς,
απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή (EBA-Applications@eba.europa.eu).

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (5-1-2022), με ΑΔΑ: 61Χ946ΜΤΛ6-Ω2Ι και ΑΔΑ: ΨΛ4Ψ46ΜΤΛ6-ΓΓ0

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης