Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) logo 2

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) (17-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) (17-3-2022)

Σύμφωνα με τα Α.Π.1256/18-02-2022, Α.Π.1180/18-02-2022 και Α.Π.1291/21-02-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων και Temporary Agent, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                               ΘΕΣΗ                                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

E U A A / 2 0 2 2 / S N E / 0 0 3, Resettlement Expert, 17-03-2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Μάλτας)

E U A A / 2 0 2 2 / S N E / 0 0 1, MedCOI/COI Expert, 21-03-2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Μάλτας)

E U A A / 2 0 2 2 / S N E / 0 0 2, Strategic Analysis Expert, 24-03-2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Μάλτας)

E U A A / 2 0 2 2 / T A / 0 0 2, Head of Training and Learning Management Unit, 24-03-2022 (μέχρι 12:00 τοπική ώρα Μάλτας)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://careers.euaa.europa.eu

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων και Temporary Agent στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) (17-3-2022), με (ΑΔΑ: 6ΧΩΓ46ΜΤΛ6-ΠΡΩ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης