Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (8-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (8-2-2021)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (8-2-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 655/21.01.2021 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     –          ΘΕΣΗ    –      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

EOI/EFSA/2020/01, – Εμπειρογνώμονες (φυσικό πρόσωπο) για παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς υγεία των ζώων και της ευζωίας, των βιολογικών κινδύνων, των χημικών επιμολυντών, των φυτοπροστατευτικών ουσιών, της υγείας των φυτών, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, των πρόσθετων στα τρόφιμα, των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, των ενζύμων των τροφίμων, των πρόσθετων στις ζωοτροφές, των νέων τροφίμων και της διατροφής, – Η προκήρυξη είναι ανοικτή, καθώς ο στόχος είναι η δημιουργία μίας δεξαμενής εμπειρογνωμόνων

EOI/EFSA/NUTR/2019/1, – Εμπειρογνώμονες (φυσικό πρόσωπο) για παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης τον τομέα των νέων τροφίμων και πηγών θρεπτικών συστατικών – Η προκήρυξη είναι ανοικτή, καθώς ο στόχος είναι η δημιουργία μίας δεξαμενής εμπειρογνωμόνων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της EFSA https://careers.efsa.europa.eu/Expert

Για περαιτέρω υποστήριξη ή ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο email: recruitment@efsa.europa.eu

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα:

«Έργο και Δράσεις / Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Προσλήψεις».

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΡΞ46ΜΤΛ6-ΔΥΖ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (8-2-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 655/21.01.2021 έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία: