Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-4-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-4-2019)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-4-2019)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2171/25.03.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (25) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάιο 2019.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25 Απριλίου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.Η.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.Α.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.D.3)

2. Όσον αφορά στην 27η Μαΐου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.B.3_eco_engineering)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.B.3_eco_law)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.H.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.1_Del Rome)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.0)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eνέργειας (ENER.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)
 • Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (GROW.F.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΗΟΜΕ.Α.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΗΟΜΕ.Β.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Yγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TRADE.E.2_Tbilissi-Georgie)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΠΚΣ465ΧΘΨ-ΥΥΣ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης