Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-4-2019)

Προκηρύξεις θέσεων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2171/25.03.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (25) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάιο 2019.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25 Απριλίου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.Η.4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.Α.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας
    και ΜΜΕ (GROW.F.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.D.3)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΠΚΣ465ΧΘΨ-ΥΥΣ)