Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-10-2018)

Προκηρύξεις θέσεων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 6337/24.09.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (33) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25 Οκτωβρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.A.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.Β.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.Α)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.B)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ6ΝΣ465ΧΘΨ-ΔΝ0)