Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-10-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-10-2018)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (8-10-2018)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 6337/24.09.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (33) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25 Οκτωβρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.Β.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.Α)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.2.C)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.F.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Η.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.E.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.2.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.2.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.Α.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Α.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.5) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.D.3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.4)

2. Όσον αφορά στην 26η Νοεμβρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ6ΝΣ465ΧΘΨ-ΔΝ0)

Για την Π.Ε. Κοζάνης